Nežinoma — Naujasis Testamentas

pagal |

Nežinoma — Naujasis Testamentas

„Skaitydamas ir lygindamas graikiškąjį Naujojo Testamento tekstą ir įvairius lietuviškus, rusiškus bei angliškus Naujojo Testamento vertimus, juose radau nemažai skirtumų. Todėl tai įtakojo mane su visu stropumu atidžiai ištyrinėti graikiškojo Naujojo Testamento tekstą. Versdamas Naująjį Testamentą naudojau graikiškąjį TEXTUS RECEPTUS STEPHANUS 1550 metų tekstą.“ V. Stravinskas