Otto Schneidereit — Prūsai

pagal |

Otto Schneidereit — Prusai

Autorius, remdamasis kai kurių istorikų darbais, pateikia prūsų ir lietuvių tautų istorijos daugelio šimtmečių laikotarpio apžvalgą.

 

Kartu gvildena praeities ir dabarties temą: vienų tautų, šiuo atveju germanų, agresiją, kitų – pavergimą, nevengdamas savaip interpretuoti kai kuriuos istorijos faktus, aptarti daugelio keltus, spręstus, taip pat ginčytinus klausimus.