Omraam Mikhaël Aïvanhov — Minties galios

pagal |

Omraam Mikhaël Aïvanhov — Minties galios

Visų didžiausia galia, kokią tik Dievas įstengė suteikti, yra duota dvasiai. O kadangi kiekviena mintis persmelkta šios ją sukūrusios dvasios galybės, ji, žinoma, yra veikli. Suvokdamas tai kiekvienas jūsų gali tapti žmonijos geradariu: erdve, iki pačių tolimiausių sričių, nukreipti savo mintis nelyginant pasiuntinius, šviesiąsias esybes, kurioms jis pavedė padėti kitiems, juos paguosti, apšviesti, išgydyti.

Omramas Mikaelis Aivanovas – bulgarų kilmės prancūzų filosofas ir pedagogas. Visuose Mokytojo kūriniuose stulbina daugybė požiūrių, kuriais sprendžiama viena aesminė – žmogaus ir jo tobulėjimo problema. Bet kuri tema gvildenama ieškant savęs pažinimo, saviugdos ir kokybišksnio gyvenimo.