N. J. Kurkajev — Paskutiniųjų laikų įvykiai Biblijos šviesoje

pagal |

N. J. Kurkajev — Paskutiniųjų laikų įvykiai Biblijos šviesoje

Visi Biblijos aiškintojai tvirtina, kad jų aiškinimai yra Dievo įkvėpti ir pagrįsti Šventosios Dvasios apreiškimu. Todėl iš vienos pusės aš stengiausi parodyti, kad šitas aiškinimas patvirtintas Dievo apreiškimais, iš kitos pusės pagrindinį dėmesį patariau skirti

Šventojo Rašto tekstų nagrinėjimui, nes Šventasis Raštas yra pagrindinis argumentas, patvirtinantis vienokį ar kitokį aiškinimą.

Nagrinėdamas vieną ar kitą Šventojo Rašto vietą, visai sąmoningai nesirėmiau istorinėmis žiniomis ar kitų Rašto aiškintojų darbais, nes manau, jog Biblija viena pati, be papildomų šaltinių, gali atsakyti į visus klausimus. Į ją sudėta visa išminties bei pažinimo pilnatvė, visi žmonijos būties klausimai.

Išimtis yra tik mūsų pasaulyje vykstančių įvykių, kalbančių apie paskutiniąsiaspaskutiniųjų laikų dienas, apžvalga.

Mano tikslas nebuvo parašyti aukšto meninio lygio kūrinį, stengiausi rašyti paprasta kalba, suprantama kiekvienam skaitytojui. 1998 metais buvo pridėtos dar kelios temos ir šiek tiek informacijos apie paskutiniųjų laikų įvykius, vykstančius pasaulyje. Tos pačios Šventojo Rašto vietos pakartotos daug kartų, kad būtų lengviau suprasti šią temą.