Milda Telksnytė & Vygandas Račkaitis — Daumanto kalavijas

pagal |

Milda Telksnytė & Vygandas Račkaitis — Daumanto kalavijas

Nalšios kunigaikščio Daumanto žmona, mirus seseriai, Mindaugo žmonai Mortai, pasiliko karaliaus dvare globoti ir auklėti mažamečius sesers vaikus. Apniktas įtarimų ir keršto Daumantas nužudė Mindaugą ir jo sūnus. Netrukus karaliaus žudikui

teko sprukti iš Lietuvos, ieškoti prieglobsčio Pskove. Ten jis apsikrikštijo, tapo Timotiejumi (Timofėjumi) ir buvo išrinktas Pskovo kunigaikščiu. Daugiau kaip 30 metų ištikimai tarnavo pskoviečiams, pasižymėjo kaip narsus ir sumanus karvedys, gynė Pskovą nuo livoniečių antpuolių. Net tris žygius Daumantas surengė į Nalšią, siaubė kaimus, nužudė nemažai savo tautiečių. Nuo jo kalavijo žuvo ir Nalšios kunigaikščiai Gotartas, Gerdenis. Daumanto narsa ir žygiai šlovinami rusų metraščiuose, apie jį sukurta sakmių. Pskovo muziejuje saugomas Daumanto kalavijas. Po mirties jis buvo paskelbtas stačiatikių šventuoju Timotiejumi. Šios prieštaringos istorinės asmenybės gyvenimo versija ir pateikiama romane „Daumanto kalavijas”.