Mayer Alan Brenner — Katastrofos metas

pagal |

Mayer Alan Brenner — Katastrofos metas

Serija: „Dance of the Gods #1“.

Kažkas išsiruošė į kelionę… ir daugybė Abejotinos Reputacijos Maksimiliano (draugams… Makso) pažįstamų nelauktai atsidūrė pačiame burtų kovos sūkuryje. Didysis Karlinis ir jo miela žmona įstrigo užkerėtoje pilyje, kuri startuoja pačiais nepatogiausiais momentais; tik Maksas galėjo susekti būtybę, kuri laikė juos šiuose spąstuose. Tačiau Maksas negalėjo numatyti, kad paieška nuves į apgriuvusį Rūzling Olvajos miestą, tiesiai į karo sūkurį tarp Mirties dievų, piktųjų magų ir burtininko detektyvo, kuris galėtų užkerėti juos visus, jei ne prakeikimas, mirtinai jį susargdinantis, vos pradėjus nors truputėlį burti.
Ar galėjo Maksas, siautėjant šiems kerams, išvengti katastrofiško likimo, kuris grėsė jam pačiam, Didžiajam Karliniui ir visai Rūzling Olvajai?

(Visited 25 times, 1 visits today)