Mayer Alan Brenner — Intrigų metas

pagal |

Mayer Alan Brenner — Intrigų metas

Serija: „Dance of the Gods #2“.

Viename taikiame prekeivių mieste Olsmaufe viesiems labai parūpo valdžios politika. Nė vienas nežinojo, kas stovi už niekško pirklio Halseno Groto nugaros ir jo prekybos reikalų – ar tai mirtingieji, ar dievai – bet kažką žinojo ar nujautė visi.

Halsenas uždarytas į kalėjimą, negana to, kažkas paspendė magiškos galios turinčius spąstus vienam iš jo laivų, tai buvo didžiausias laivas, gabenęs Karlinį ir daug kitų Groto bendražygių, keliavusiu į Olsmaufą.

Dar prieš prasidedant kelionei, iš laivo dingo Šiurpusis Kardas. Svarbiausias klausimas, ar Maksas, Groto sąjungininkas, keliaujantis į Olsmaufą aplinkiniu keliu, laiku pasieks miestą ir prisijunks prie tuojau prasidedančio mūšio tarp mirtingųjų, dievų ir kitų nežmoniškųjų būtybių.

(Visited 7 times, 1 visits today)