Martti Larni — Gražioji kiaulininkė

pagal |

Martti Larni — Gražioji kiaulininkė

Populiarus suomių satyrikas Martis Lamis (gimė 1909 m.) mums jau pažįstamas. Pernai išėjusį iš spaudos jo romaną „Ketvirtasis slankstelis” pamėgo mūsų skaitytojai.
„Gražioji kiaulininke” — tai jo romanas-pamfletas. Knyga parašyta dienoraščio forma. Aukštosios visuomenės dama, įžymi finansininkė, aprašo savo gyvenimą, savo veiklą ir santykius su kitais tos pačios aplinkos žmonėmis. Šios moters lūpomis autorius šmaikščiai išjuokia buržuazinės visuomenės, biznio žmonių ydas ir silpnybes, jų keliaklupsčiavimą prieš visa, kas užsienietiška, jų prietarus ir t. t.
Kaip ir „Ketvirtojo slankstelio”, „Gražiosios kiaulininkės” veikėjai turi savo prototipus. Pasak rašytojo, jie visi nukopijuoti tiesiog iš natūros. Pagrindinė romano herojė Mina Karlson-Kananen tebegyvuoja ir dabar.

(Visited 9 times, 1 visits today)