Margarita Starkevičiūtė — Audringi reformų metai

pagal |

Margarita Starkevičiūtė — Audringi reformų metai

Knygoje pateikiama nepriklausomos Lietuvos atkūrimo ekonomikos reformų eigos ir tinkamos ekonominės strategijos paieškos analizė. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę greitai paiškėjo, kad daug ką lemia naujų žinių ir gebėjimų įgijimas. Laikraščiai ir žurnalai padėjo visuomenei suprasti vykstančius procesus. Straipsniuose autorė populiariai aiškina visuomenei sudėtingus ekonominius procesus.