Mantas Areima — Vėjo malūnų kelias

pagal |

Mantas Areima — Vėjo malūnų kelias

Autorius aprašo savo keliones dviračiu po gimtąjį kraštą, kurių metu aplankė Pakruojo rajono kultūros paveldo objektus, archi-tektūros ir gamtos paminklus, rezistentų žuvimo vietas. Kelionė su rašytoju neprailgs: čia patirsite nuotykių, pažinsite kraštą ir jo žmones iš isto-rinių nuotrupų, akį pamaloninsite vaizdais, užfiksuotais keliuose šimtuose nuotraukų. Pažinsite Pakruojo rajoną tokį, koks jis yra.

(Visited 2 times, 1 visits today)