Maironis — Graži tu mano

pagal |

Maironis — Graži tu mano

Serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ knyga.

Maironis (tikr. Jonas Mačiulis, 1862–1932), iškiliausias XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių poetas, neblėstančio populiarumo dainius, neišsitenka vien literatūros rėmuose. Kartu jis yra pirmojo Lietuvos atgimimo simbolis, įaugęs į žmonių sąmonę.

Knygoje spausdinama jo lyrika – paskiausioji „Pavasario balsų“ versija (1927) – ir žymioji poema „Jaunoji Lietuva“.

Knyga leidžiama minint 150-ąją poeto gimimo sukaktį

(Visited 2 times, 1 visits today)