Ludwig Wittgenstein — Apie tikrumą

pagal |

Ludwig Wittgenstein — Apie tikrumą

Ludwigas Wittgensteinas (1889-1951) – vienas įtakingiausių XX a. filosofų, laikomas svarbiausiu mąstytoju po Immanuelio Kanto. Loginis filosofinis traktatas ir Filosofiniai tyrinėjimai paklojo pamatus dviem pagrindinėms, labai skirtingoms, tam tikru požiūriu net priešingoms filosofinės analitikos kryptims – loginiam pozityvizmui ir lingvistinei arba kasdienės kalbos filosofijai.
Apie tikrumą – epistemologinis veikalas, išspausdintas po Wittgensteino mirties. Jame tyrinėjama filosofiškai svarbi tikrumo (Gewißheit) problema. Šios problemos sprendimo raktas yra vėlyvojo Wittgensteino išrasta „kalbos žaidimų“ sąvoka. Apie tikrumą tiria kalbos ir tikrovės santykį, pateikia sistemingą kalbos ir jos vartojimo kritiką. Wittgensteino mąstymo centre – tokios sąvokos kaip žinojimas, tikrumas, abejonė, kalbos žaidimas.

(Visited 17 times, 1 visits today)