Longinas — Knygelė apie pakylėtumą kažkada Longinui priskirta

pagal |

Longinas — Knygelė apie pakylėtumą kažkada Longinui priskirta

Todėl žmogaus užmojų įžvalgai ir mąstymui nebepakanka nė kosminės visatos, bet mintys dažnai peržengia net mus supančio pasaulio ribas. Ir jeigu kas pasižvalgytų po gyvenimą aplinkui, kiek visame kame yra nepaprastumo, didingumo bei grožio, bemat suvoktų, kam esame gimę.

(Visited 3 times, 1 visits today)