Liudas Dovydėnas — Naktys Karališkiuose

pagal |

Liudas Dovydėnas — Naktys Karališkiuose

Tai pažintis su JAV gyvenančio prozininko L. Dovydėno apysaka ir apsakymais. Vaikystės atsiminimai kūriniuose perteikiami įsimenančiais poetiniais vaizdais, gyvais žmonių paveikslais, lanksčia spalvinga kalba.