Liudas Baronas — Gedimino kalno požemiai

pagal |

Liudas Baronas — Gedimino kalno požemiai

Po Gedimino kalnu (arba Pilies kalnu) slypi jau užpilti bei užmūryti, ir šiuo metu neprieinami, tuneliai, kurių įėjimai yra tiek iš šiaurinės, tiek iš pietinės kalno pusių. Šiaurinėje kalno pusėje esą buvę ne vienas tunelis – pagal turimus duomenis – jų mažiausiai keturi (žiūrėti nuotrauką žemiau). Vieni jų – statyti nacistinės Vokietijos laikais – apipinti daugybe įdomybių: įskaitant kilusio gaisro, į ventiliacinę šachtą įkritusio vaiko, bunkerių užpylimo smėliu istorijas. Kiti – išmušti ne nacistinės Vokietijos administracijos nurodymu, o ankščiau – galimai XIX a. Tuo tarpu pietiniame kalno šlaite (iš Katedros aikštės pusės) buvusi tik viena anga – įėjimas į tuos pačius vokiečių karių (ar labiau – karo belaisvių) iškastus tunelius. Leidinio, kuriame būtų detaliai aprašomi šie istoriškai svarbioje Vilniaus vietoje esantys slėptuvės tipo bunkeriai, iki šiol nebuvo. Čia pateikiama visa iki šios dienos žinoma informaciją apie po kalnu esantį karinės paskirties objektą – faktai, istorijos, pasakojimai, nuotraukos bei brėžiniai. Neabejoju, kad kai kas galimai liko nepastebėta ar nepaminėta. Tačiau pažymėtina, jog publikacijos buvo išsamiai išstudijuotos, o šio leidinio tekstai daugiausia yra publikacijų santraukos ar ištraukos, jie parengti naudojantis įvairių autorių darbais, kurie nurodomi literatūros sąraše. Taip pat, naudojantis naujausiais dirbtinio intelekto įrankiais dalis juodai baltų nuotraukų buvo paverstos į spalvotas. Leidinio pabaigoje pridedamos originalios jų versijos. Šis leidinys skiriamas tyrėjams, istorikams ir plačiajai visuomenei savišvietos, mokymo bei mokslinių tyrimų tikslais. Mano nuomone, informacijos perrinkimas, atnaujinimas, sistemizavimas leidžia prikelti faktus iš naujo, juos išsaugoti, išlaikyti aktualiais ilgesniam laikui.