Lionginas Pažūsis — Kalba ir vertimas

pagal |

Lionginas Pažūsis — Kalba ir vertimas

Nuo nepriklausomybės atkūrimo praėję du dešimtmečiai Lietuvoje (ir už jos ribų) buvo didelių permainų metas ir kartu vertimo aukso amžius. Atsivėrus naujoms lietuvių kalbos funkcionavimo sritims atsirado poreikis versti į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos daug daugiau pačių įvairiausių žanrų tekstų. Į lietuvių kalbą šiandien gausiai verčiama ne tik grožinė ar informacinio pobūdžio literatūra, bet ir ES teisės aktai, tarptautinės teisės ir prekybos dokumentai, verslo raštai, techniniai standartai, filmų ar televizijos laidų scenarijai ir subtitrai. Į intensyvų ir įvairiopą vertimo darbą įsitraukė nepalyginti daugiau vertėjo profesijai parengtų ir savarankiškai jos įgūdžių įgijusių žmonių.

Ši knyga rašyta galvojant apie vertėjus ir vertimo studijas pasirinkusius studentus – visus, kurie domisi problemomis, kylančiomis verčiant iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai. Todėl buvo siekiama ne išdėstyti preskriptyvias nuostatas, o parodyti skaitytojams didelį ir įvairų arsenalą tų kalbinių veiksmų, kuriuos įvairiuose kalbos lygmenyse (ypač žodžio ir sakinio), siekdamas savo tikslo, atlieka vertėjas. Taigi „Kalba ir vertimas“ yra knyga vertėjams, visų pirma naujajai vertėjų kartai, perimančiai vyresniosios patirtį ir įgundančiai pasitelkti naujoviškas informacines technologijas.

Kalbininkas ir vertėjas doc. dr. Lionginas Pažūsis Vilniaus universitete baigė anglų kalbos studijas ir pradėjo dėstytojauti. 1971 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją, vienuolika metų dirbo Anglų filologijos katedros vedėju, taip pat ir Vertimo studijų katedros docentu.

Docentas kaip vertėjas debiutavo 1962 m. Gausūs jo atlikti lietuvių poezijos vertimai į anglų kalbą publikuoti Lietuvos, Rusijos, JAV ir D. Britanijos literatūrinėje periodikoje ir rinkiniuose. Dirbo ir redaktoriaus darbą – prisidėjo prie P. Tempesto vertimų į anglų kalbą: A. Baranausko „Anykščių šilelio“ ir K. Donelaičio „Metų“. Lietuviškai parengė anglų poezijos rinktinę „Iš klasikinės anglų poezijos“. Doc. dr. L. Pažūsis 1997 m. įvertintas „Poezijos pavasario“ prizu už poezijos vertimus į lietuvių kalbą. Ypač reikšmingi laureato darbai iš vertimo istorijos ir teorijos. Jo parašyti „Vertimo teorijos pradmenys“ – kertinė Lietuvos vertimo mokyklos knyga.

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 719 p.

(Visited 3 times, 1 visits today)