Kazys Binkis — Poezija

pagal |

Kazys Binkis — Poezija

Šiame „Mokinio skaitinių“ leidinyje spausdinamas pluoštas gražiausios Kazio Binkio poezijos.

Turinys:Išsirikiavo senatvė uz rašomo…

Salem Aleikum

Poetų maršas

Galvon suauge baras profesoriai

Debesų jaučiukai

Šimtas pavasarių

Aplinkui tik dairosi…

Duonelaitiškas

Vėjavaikiškas vėjas

Botanika

Vėjavaikis

Vasaris vėjas kamuoliais …

Lenda į akį papieviai

Vokiškas pavasaris

Purienai papieviuose papuro

Pranašas

C 40

Augnelijų arija