Kazys Binkis — Kiškių sukilimas

pagal |

Kazys Binkis — Kiškių sukilimas

Šiame leidinyje spausdinamos Kazio Binkio nuotaikingos, pagaulios, didaktinės poemėlės vaikams.

Kazys Binkis – avangardistinės „Keturių vėjų“ grupės iniciatorius ir vadovas. 1922 m. išleido „Keturių vėjų pranašą“, 1924 m. kartu su kitais bendraminčiais (J. Petrėnu, S. Šemeriu, J. Tysliava ir kt.) įkūrė žurnalą „Keturi vėjai“. Alijošiaus slapyvardžiu paskelbė satyrinių ir bumoristinių eiliuotų pasakojimų ir feljetonų.

(Visited 136 times, 1 visits today)