Karolis Zikaras — Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos

pagal |

Karolis Zikaras — Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos

Knyga „Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos“ pasakoja apie įvairiausių laikų žymiausius Lietuvos mūšius ir karines operacijas.

Lietuvos karia

ms per ilgą Lietuvos istoriją yra tekę dalyvauti daugelyje mūšių, kurie nepateko į šią knygą. Į šį leidinį stengtasi atrinkti svarbesnius, įdomesnius, o svarbiausia tuos mūšius, kuriuose lietuviai kovojo dėl Lietuvos valstybės interesų, todėl į knygą nepateko karinės operacijos, kuriose lietuviai dalyvavo kitų šalių kariuomenėse, ar mūšiai, kuriuose lietuviai talkino kitoms šalims sąjungininkėms ir jungtinėse kariuomenėse nesudarė ženklios dalies ar neatliko ryškesnio vaidmens.

Kai kurių laikotarpių gan svarbūs mūšiai nebuvo atrinkti tiesiog dėl vietos stokos. Šio leidinio tikslas – per karų kulminacinius momentus (mūšius) parodyti ilgaamžę kovų už Lietuvos valstybę istoriją.

Knyga „Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos“ padės neleisti nukeliauti užmarštin visų laikų Lietuvos kariams, kovojusiems už mūsų šalį ir jos laisvę.

Knyga „Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos“ gausiai iliustruota, kad skaitytojas galėtų susikurti įvairių laikotarpių Lietuvos kario įvaizdį. Pateikta daug kontekstinės informacijos, nupasakojančios kiekvieno laikotarpio karybos, ginkluotės raidos tendencijas bei regiono geopolitinį kontekstą.

(Visited 6 times, 1 visits today)