Albertas Karosas — Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos

pagal |

Albertas Karosas — Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos

Atnaujintoje brošiūroje išvardyti, trumpai aprašyti ir iliustruoti Lietuvos kariuomenės mūšiai nuo 1236 m. vykusio Saulės mūšio iki Šimonių girios mūšio 1949 m. Tai atmintinė besimokantiesiems Lietuvos istorijos. Brošiūros pakartotinai išleistos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.