Jūratė Kuodytė — Slenkstis. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu

pagal |

Jūratė Kuodytė — Slenkstis. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu

Šią antrąją pokalbių knygą su žymiu dvasininku, pedagogu, ištikimu skautu, kelių knygų autoriumi, universitetinės sielovados ir įvairių kitų dvasinės pagalbos centrų žmonėms Lietuvoje steigėju Antanu Saulaičiu parengė katalikų radijo „Mažosios studijos“ bendradarbė, nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertmeisterė Jūratė Kuodytė.
Pokalbiuose dalijamasi mintimis apie savo gyvenamąją aplinką ir kaip ji veikia žmogaus dvasią.