Dalia Kuodytė — Už laisvę ir Tėvynę

pagal |

Dalia Kuodytė — Už laisvę ir Tėvynę

„… Užtenka pažvelgti į partizanines kovas. Kiek buvo vyrų kaip ąžuolų ir drąsių kaip liūtų pirmomis dienomis. Iš tų šiandien savo tarpe tik vieną kitą tematome. Prieš akis slenka ir slenka žuvusiųjų veidai. Kiek jų daug. Ištisas mirusiųjų pasaulis. Kas supras ir aprašys šitą pasaulyje dar negirdėtą karžygiškumą? Ar ateitis mokės įvertinti šių žmonių karžygiškumą? Dalis tautos supras, bet bus tokių, kurie visa tai su purvais sumaišys… „

LIONGINAS BALIUKEVIČIUS-DZŪKAS,
Dainavos apygardos vadas