Juozas Jurginis — Gedimino palikuonė – Švedijos karalienė

pagal |

Juozas Jurginis — Gedimino palikuonė - Švedijos karalienė

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės saulėlydžio studija

Leidykla BRIEDIS publikuoja niekada neskelbtą vieno garsiausių lietuvių istorikų akademiko Juozo Jurginio studiją „Gedimino palikuonė – Švedijos karalienė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės saulėlydžio studija“. Knygos išleidimas sutapo su akademiko šimtosiomis gimimo metinėmis. Studijoje nagrinėjami svarbiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI a. II pusės – XVII a. pradžios įvykiai: 1569 m. Liublino unijos sudarymo aplinkybės ir Lietuvos diduomenės pastangos išsaugoti didesnį valstybės politinį savarankiškumą. Išsamiai aptariami Lietuvos ir Švedijos santykiai, išrinkus Zigmantą Vazą, Švedijos karalienės Kotrynos Jogailaitės sūnų, Lenkijos karaliumi ir didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Atskleidžiamos priežastys, sukėlusios ilgalaikį Lenkijos ir Lietuvos karą su Švedija dėl Livonijos.
Knyga gausiai iliustruota vaizdais, originaliais žemėlapiais bei kartoschemomis. Pateikiami istorinių asmenybių ir sąvokų žodynėliai.

(Visited 8 times, 1 visits today)