Jonas Laucė — Mirštančių dievų kerštas

pagal |

Jonas Laucė — Mirštančių dievų kerštas

Tai romanas apie Didįjį Lietuvos kunigaikštį Vytautą. Jo gyvenimas kūriny parodomas kaip vientisa, nepaliaujama kova dėl Lietuvos galybės ir savarankiškumo. Toje sunkioje ir permainingoje kovoje Vytautas iškyla kaip sumanus, įžvalgus, veržlus, lankstus ir tvirtas, kartais net žiaurus valdovas. Tai titaniškų siekių asmenybė: „Aš siųstas kovoti, veikti, gaisru liepsnoti. Aš kovos ir mirties arkangelas su ugnimi kibirkščiuojančiu kalaviju rankoje… Net ir Vilniaus man per maža. Maža ir visos Lietuvos… Pamatysite mano galybę ir didybę“.

(Visited 27 times, 1 visits today)