Herbert George Wells — Monoteistinių religijų kilmė ir išplitimo istorija: Judaizmas, Krikščionybė, Islamas

pagal |

Herbert George Wells — Monoteistinių religijų kilmė ir išplitimo istorija: Judaizmas, Krikščionybė, Islamas

Žmonijos tikybinės mintys per tūkstančius metų evoliucionavo ir susitelkė į vienatinio Dievo tikėjimą. Istorija rodo, kad maždaug kas pusę tūkstančio metų, vienur ar kitur planetoje žmoniją vis aplanko išskirtinis, kaip apvaizdos atsiustas, pranašas – asmuo, skelbiantis išskirtines proto, moralinio nušvitimo ir Vienatinio Dievo idėjas bei patraukiantis paskui save minias, bendrijas, visuomenes.
Skaitytojui šioje knygoje pateikiamos ištraukos (atskiri skyriai) iš garsaus anglų rašytojo H. G. Wellso (Herbert George Wells) knygos „PASAULIO ISTORIJA arba AIŠKI GYVYBĖS IR ŽMONIJOS ISTORIJOS APYBRAIŽA“ („The Outline of History“, subtitled either „The Whole Story of Man“ or „Being a Plain History of Life and Mankind“). Knyga išleista 1919 m. 24-iais iliustruotais sąsiuviniais, o 1920 m. išleista vienu tomu. Tuomet parduota daugiau nei du milijonai egzempliorių, knyga išversta į daugelį kalbų, ji turėjo įtakos istorijos mokymui aukštojo mokslo institucijose.