Green, Simon R. – Sėlinanti mirtis: Lemtis II

pagal |

Paskutinioji Oveno Detstalkerio istorijos dalis
Oveno Detstalkerio didžioji meilė — Heizel d’Ark — buvo pagrobta Kruvinojo Pasiuntinio iš Obėjaus Sistemų, kurių pagrindinis gyvenimo ir būties tikslas — siaubingi genetiniai tyrinėjimai.
Suvaržytas savo misijos, kurios užduotis — užtikrinti raupsuotųjų kolonijos Kristaus Ašarose išgyvenimą, Ovenas laukia palankios galimybės išgelbėti Heizel…, ar keršyti už jos mirtį.
Tačiau Imperija skęsta besitęsiančio karo chaose. Įbauginta daugybės priešų žmonija vėl atsigręžia į Oveną. Ir net jei Ovenas nebūtų praradęs stebuklingų galių, jis daugiau nebegali aukoti savo gyvenimo Imperijai. Heizel jam teikia gyvenimo pilnatvę ir pasirinkimas atrodytų esąs vienintelis… bet ar ištiesų?
Derindamas šmaikščias scenas, kosminių karų epizodus ir ironiškas frazes Simonas Grynas sukūrė įspūdingą, pasigėrėjimą teikiančią kosminę operą.
(Visited 26 times, 1 visits today)