Green, Simon R. – Sėlinanti mirtis: Lemtis I

pagal |

Oveno Detstalkerio didžioji meilė — Heizel d’Ark — buvo pagrobta Kruvinojo Pasiuntinio iš Obėjaus Sistemų, kurių pagrindinis gyvenimo ir būties tikslas — siaubingi genetiniai tyrinėjimai.
Suvaržytas savo misijos, kurios užduotis — užtikrinti raupsuotųjų kolonijos Kristaus Ašarose išgyvenimą, Ovenas laukia palankios galimybės išgelbėti Heizel…, ar keršyti už jos mirtį.
Tačiau Imperija skęsta besitęsiančio karo chaose. Įbauginta daugybės priešų žmonija vėl atsigręžia į Oveną. Ir net jei Ovenas nebūtų praradęs stebuklingų galių, jis daugiau nebegali aukoti savo gyvenimo Imperijai. Heizel jam teikia gyvenimo pilnatvę ir pasirinkimas atrodytų esąs vienintelis… bet ar ištiesų?
(Visited 39 times, 1 visits today)