Green, Simon R. – Sėlinanti mirtis: Garbės kaina III

pagal |

Ovenas Detstalkeris tapo didvyriu po didžiojo sukilimo prieš Lajonstoun XIV tironiją. Tačiau jis ir jo kovų draugai negali ilgai džiaugtis iškovota pergale — jiems vėl tenka suktis nesutarimų sūkuryje. Šį kartą tenka spręsti įvairiausių frakcijų ir visų, pasirengusių pakeisti nuverstąją imperatorę, ginčus.
Ovenas ir Heizel d’Ark mėgina išbristi iš įsisiūbavusio chaoso, tačiau paaiškėja, jog žmonija turi susidoroti su rimtesnėmis problemomis nei politiniai kivirčai. Didvyriai suvokia, jog karas toli gražu nepasibaigė — tikroji kova dar tik prasideda…
(Visited 17 times, 1 visits today)