Green, Simon R. – Sėlinanti mirtis: Garbės kaina II

pagal |

Parlamentarų nesutarimų sūkury Imperija gyvena pirmąsias laisvės dienas. Didysis sukilimas baigėsi, tačiau visų numylėtam šauniajam didvyriui Ovenui Detstalkeriui ir jo aršiajai bendražygei Heizel d’Ark nelemta ilsėtis — jų laukia rimta užduotis susidoroti su Virimondo kraugeriu Valentinu Vulfu, ištverti parlamentarų spaudimą, išvaduoti žmoniją nuo siaubingų hadenmenų kėslų bei suktųjų Šubo AI užmačių. Tačiau šie kilnūs siekiai bei tikslai dažnai nublanksta prieš Oveną neraminančias mintis — kur baigiasi žmogiškumo ribos, kas galėtų atstoti sąžinę, ištikimybę, meilę ir garbę? Ar verta rinktis didvyrio vardą garbės kaina?..