Gintautas Surgailis — Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas

pagal |

Gintautas Surgailis — Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas

Serija: „Lietuvos kariuomenės istorija #4“.

Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas – vienas iš pulkų, kurie buvo įkurti pačiu sunkiausiu šaliai laikotarpiu, pirmosiomis atkurtos ne­priklausomos Lietuvos valstybės dienomis. Monografijos autoriaus tikslas – tiek, kiek leidžia sukaupta istorinė medžia­ga, nušviesti pulko istoriją nuo sukūrimo iki likvidavimo, parodyti, kokiomis sąlygomis ir kaip jis buvo formuojamas, kokių kilo su tuo susijusių problemų, aprašyti pirmąsias kovas ir visą jo nueitą kovų su raudonarmiečiais, bermontininkais ir lenkų kariuome­ne kelią, išryškinti pulko reikšmę ginant Vilnių – stabdant gen. L. Želigovskio vadovaujamos Lenkijos kariuomenės puolimą, pasi­rinkus daugiau chronologinį įvykių dėstymo būdą, apžvelgti pulko raidą taikos metais, jo veiklą prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Lietuvą okupavus so­vietinei kariuomenei, ir likvidavimo istoriją.