Gintautas Surgailis — Trečiasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas

pagal |

Gintautas Surgailis — Trečiasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas

III pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas, kaip ir daugumas tarpukario Lietuvos kariuomenės pulkų, kūrėsi pačiu sunkiausiu atkurtai
Lietuvos valstybei laiku: į Lietuvą veržėsi priešai, pačioje Lietuvoje organizavosi
įvairių idėjų vedamos grupuotės, kurios tuo metu, kai dar nebuvo tinkamai
suorganizuotos Lietuvos ginkluotosios pajėgos, taip pat buvo ne mažiau pavojingos, kaip ir išorės priešai. Tačiau Trečiojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Vytauto pulko istorija šiek tiek skiriasi nuo kitų tarpukario Lietuvos pėstininkų pulkų istorijos. Pulko istoriją galima suskirstyti į dvi dalis, t. y.
nuo 1919 m. gegužės 4 d. iki 1926 m. spalio 1 d. Tą dieną pulkas buvo likviduotas. Antroji dalis – nuo pulko atkūrimo 1935 m. rugpjūčio 1 d. iki sovietinių
okupantų pulko likvidavimo dienos – 1940 m. spalio 26 d.