Gintaras Černius — Finansų valdymas. Asmeniniai finansai

pagal |

Gintaras Černius — Finansų valdymas. Asmeniniai finansai

Vadovėlis „Finansų valdymas I. Asmeniniai finansai“ yra antrasis, papildytas ir patobulintas vadovėlio „Namų ūkio finansų valdymas“ leidimas. Jis parašytas laikantis moto: „Apie sudėtingus dalykus – paprastai.“ Vadovėlio rašymo tikslas – pateikti asmeninių finansų valdymo teorinius pagrindus ir, remiantis konkrečiais įrankiais bei pavyzdžiais, atskleisti jų praktinio taikymo metodus ir būdus, asmeninių finansų praktinio valdymo pagrindus. Vadovėlį sudaro septyni skyriai, juose nuosekliai aptariami visi svarbūs asmeninių finansų valdymo klausimai. Pirmame skyriuje atskleidžiama finansų ir valdymo sampratos esmė, analizuojami valdymo subjektai ir jų funkcijos, finansų valdymo veiksmų nuoseklumas. Antrame skyriuje dėstomi asmeninių finansų tikslo teoriniai ir praktiniai klausimai. Aptariami tikslo formulavimo kriterijai ir principai. Išskiriami pavienio žmogaus ir šeimos finansiniai tikslai. Trečiame skyriuje nagrinėjami pinigų valdymo principai. Pasitelkiant vandens srauto metaforą ir fizikinę formulę, pristatomi būdai, kaip galima tikslingai suvaldyti pinigus. Aptariami skirtingi savo kilme pinigų srautai. Pateikiama asmeninių finansų, leidžiančių siekti numatyto tikslo, samprata. Ketvirtame skyriuje kalbama apie įplaukų ir išlaidų valdymo principus, atskirai aptariami svarbūs gyventojų pajamų mokesčių klausimai. Penktas skyrius skirtas turto bei skolos sampratų ir jų valdymo asmeninių finansų sistemoje klausimams. Šeštame skyriuje nagrinėjami asmeninio investavimo ir investicijų efektyvumo vertinimo klausimai. Septintame skyriuje apibendrinami visi vadovėlyje išnagrinėti klausimai. Pasitelkiant konkretų sudėtinį pavyzdį ir taikant aptartus finansų valdymo principus bei naudojant asmeninių finansų ataskaitas ugdomi asmeninių finansų sistemos praktinio valdymo įgūdžiai.