Gediminas Vitkus & Virgilijus Pugačiauskas & Ieva Šenavičienė & Gintautas Surgailis & Edita Jankauskienė — Lietuvos karai

pagal |

Gediminas Vitkus & Virgilijus Pugačiauskas & Ieva Šenavičienė & Gintautas Surgailis & Edita Jankauskienė — Lietuvos karai

Knygoje „Lietuvos karai. Lietuvos XIX–XX a. nacionalinių karų sisteminė kiekybinė analizė”pristatoma susisteminta faktinė informacija bei statistiniai duomenys apie XIX-XX a. Lietuvos nacionalinę karo patirtį.

Dėmesio centre – keturi XIX-XX a. karai, kuriuose buvo kariauta su Lietuvos vėliava, t.y. 1830–1831 ir 1863–1864 m. sukilimai, 1918–1920 m. Lietuvos nepriklausomybės karas ir 1944–1953 m. Lietuvos partizaninis karas su Sovietų Sąjunga.

Faktinės informacijos ir statistinių duomenų apie Lietuvos karus kaupimas ir apibendrinimas atliktas pasitelkus ir atitinkamai adaptavus 1963 m. JAV pradėto ir iki šiol vykdomo kiekybinio karų tyrimo projekto „Karo koreliatai“ (angl. “Correlates of War”) metodologiją ir metodiką.

Knygą sudaro keturios pagrindinės dalys. Kiekviena iš jų skirta vis kitam Lietuvos karui. Visas keturias knygos dalis parašė istorikai, besispecializuojantys atitinkamų laikotarpių istorijos studijose.

Pirmąją dalį, skirtą 1830-1831 m. sukilimui, parengė dr. Virgilijus Puga-čiauskas, kuris gilinasi į XIX a. Lietuvos istorijos problematiką, yra tyręs 1812 metų Napoleono žygio į Rusiją sąsajas su Lietuva.

Antrosios dalies, kurioje išnagrinėtas 1863-1864 m. sukilimas, autorė – dr. Ieva Šenavičienė. Ji nuo 2004 m. Lietuvos ir užsienio archyvuose tyrinėja 1863-1864 m. sukilimą Lietuvoje. Sukilimo tematika yra išleidusi monografiją, paskelbusi nemažai mokslo straipsnių, mokslinių šaltinių publikacijų.

Trečioji dalis skirta 1919-1920 m. Lietuvos nepriklausomybės karui. Jos autorius dr. Gintautas Surgailis yra karo istorijos žurnalo „Karo archyvas” vyr. redaktorius ir ne vienos monografijos tarpukario Lietuvos kariuomenės istorijos tema autorius.

Lietuvos partizaniniam karui su Sovietų Sąjunga skirtą ketvirtąją dalį parengė Edita Jankauskienė. Nuo 1996 m. dirbdama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre ji tyrinėja antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje, turi sukaupusi nemažą darbo patirtį Lietuvos partizaninio karo tematika.

Knygos sudarytojas ir mokslinis redaktorius – Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius dr. Gediminas