Eugenija Šimaitytė-Butkevičienė & Julius Vaupšas — Namų dvasia širdy gyva

pagal |

Eugenija Šimaitytė-Butkevičienė & Julius Vaupšas — Namų dvasia širdy gyva

Juodeikių parapijos žmonių prisiminimai.

Leidinį sudaro savo krašto žmonių prisiminimai apie tėviškę, tarpusavio bendravimą, nelengvus buvusius laikus (tremtis, rezistencija, kolūkmetis). Taip pat – pasvarstymai apie dabartį. Šie persipinantys pasakojimai nušviečia miškų supamo žiemgališko žemdirbių krašto sparčiai užmarštin grimztančią gyvenseną, kai iš buvusių gyvų kaimų šiandien telikęs vien pavadinimas… Ryški poetinė ir publicistinė gaida. Atmintį gaivina ir nuotraukos, žemėlapiai, žemės planai; pasakojamo audinio visuma pasipildo ir trimis panašaus pobūdžio kiek anksčiau parengtais autoriniais tekstais. Ši savo pastangomis parengta pasakojimų rinktinė lyg ir vėl sutelkia mus prie savo šaknų ir verčia paklausti: buvome, esame – bet ar (ir – kaip) būsime?