Erikas Laiconas — Bedievis kunigo sūnus

pagal |

Erikas Laiconas — Bedievis kunigo sūnus

Ruošdamas šią, dvyliktąją, savo knygą, sudėjau į ją atsakymus (interviu) žemaičių leidinio „Žemaičių saulutė“ (Plungė) tuometinei žurnalistei Alinai Veitienei (Krapštikiai) 2010-2011 m., išskyrus tai, kas yra „balkaniška“ (sudėta į knygą „Prakeikti Balkanai“). Šį bei tą pridėjau, gale (XIX skyrius) pateikiau savo fotografijas iš keliautų kraštų, kurie beveik niekur mano neaprašyti, bet matyti. Knygoje daugiausia Europos, bet yra ir dar kai ko. Dabar aš laikinai nekeliauju, bet tik laikinai, nes be kelionių gyvenimas, nors ir gražus

(nes gyveni), bet nėra pilnavertis