Epiktetas — Pokalbiai ir vadovėlis

pagal |

Epiktetas — Pokalbiai ir vadovėlis

Šioje knygoje spausdinami Epikteto „Pokalbiai“, reikšmingesni fragmentai, išlikę vėlesniųjų autorių raštuose, ir vadinamasis „Vadovėlis“, kuriame glaustai pateikiamos pagrindinės gyvenimo nuostatos. Ši knyga, lyginant su prieš tai išėjusiomis, papildyta keletu fragmentų; remiantis naujausiais tyrinėjimais žymiai išplėsti paaiškinimai (ypač filosofijos terminų) ir įžanginis straipsnis.

(Visited 34 times, 1 visits today)