Elena Spurgaitė — Jūreivis Baltrukas

pagal |

Elena Spurgaitė — Jūreivis Baltrukas

Kiškelis Baltrukas sykį pajuto, kad nebeužtenka gėrėtis vien gimtuoju Šakarvų ežeru ir atėjo metas pasidairyti po visą ežeringąją Aukštaitiją. Su kapitonu ančiuku Ramuniu jiedu nutarė apiplaukti Lūšius, Dringį, Baluošą, Almają, Linkmeną, Ukoją, kitus mažesnius ežeriukus ir juos jungiančius upelius. Susidraugavę su vietiniais žvėreliais ir paukšteliais, jie pažino nuostabią pakrančių gamtą.

(Visited 3 times, 1 visits today)