Edvardas Uldukis — Mirtininkų legionas

pagal |

Edvardas Uldukis — Mirtininkų legionas

Sužinojęs, kad sumaniau kurinių apie Lietuvos kariuomenės ir teisėsaugos žmones ciklą,Golekėvičius (buvęs aukšto laipsnio Lietuvos TSR saugumo karininkas – žvalgas, ne vienerius metus kuravęs Klaipėdos kraštą) atvėrė nemažą žinomų jam Lietuvos laisvės armijos ir žemaičių legiono veiklos faktų. Papasakojo apie ištikusią šios pogrindžio darinius tragediją, leido pasinaudoti asmeninio archyvo dokumentų kopijomis. 1989 metais įteikiau dabar skelbiamo romano rankraštį kuris buvo persiūstas „derinti“ saugumo komitetui ir prasidėjus atgimimui dingo. Tobulinant išlikusį antrą egzempliorių atsivėrė galimybė papildyti rankraštį atkurtos nepriklausomybės metais įslaptinta archyvų medžiaga.
Autorius

(Visited 4 times, 1 visits today)