E. Grinaveckienė & E. Jonaitytė & kt. — Lietuvių kalbos atlasas II. Fonetika

pagal |

E. Grinaveckienė & E. Jonaitytė & kt. — Lietuvių kalbos atlasas II. Fonetika

Leidinyje atskleidžiami svarbiausi lietuvių kalbos tarmių fonetikos bruožai, parodoma įvairių vokalizmo, konsonantizmo reiškinių geografija ir jų kitimo tendencijos, išryškinamas atskirų žodžių ir gramatinių formų nevienodas kirčiavimas, aiškinamas būdingesnių, lietuvių kalbos mokslui ir praktikai aktualesnių tarminių faktų vartojimas.