E. Grinaveckienė & E. Jonaitytė & kt. — Lietuvių kalbos atlasas I. Leksika

pagal |

E. Grinaveckienė & E. Jonaitytė & kt. — Lietuvių kalbos atlasas I. Leksika

„Lietuvių kalbos atlasas“, lietuvių arealinės kalbotyros veikalas. Sudaro: t. 1 – leksika (1977), t. 2 – fonetika (1982), t. 3 – morfologija (1991), 379 žemėlapiai; juose parodyta daugiau kaip 560, o kartu su komentarais (kiekvieno tomo žemėlapiai turi komentarų knygą) – kelių tūkstančių lietuvių kalbos reiškinių (kaimo buityje vartojamų žodžių, pavadinimų, terminų, tarmių garsyno, žodžių kaitybos ir darybos ypatybių) įvairavimas ir paplitimas. Duomenys pradėti rinkti 1950 suorganizavus pirmąją dialektologinę ekspediciją į Prienų rajoną. 1951 Lietuvių kalbos institutas išleido Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programą, kurios 4 skyriai – leksika, sintaksė (sudarė J. Balčikonis, prisidėjo B. Larinas), fonetika ir morfologija (J. Senkus) – apėmė 370 (ir apie 750 smulkesnių) klausimų.