Dalia Pupinytė — Komendanto rūmai. Kauno tvirtovės administraciniai pastatai

pagal |

Dalia Pupinytė — Kauno tvirtovės administraciniai pastatai

Informaciniame leidinyje pristatomas Lietuvos kariuomenės gynybinio paveldo objektas: carinio laikotarpio Kauno tvirtovės administracinis pastatas – Komendanto rūmai, susiję su Kauno miesto savastimi ir jos istorine raida, niekada nepakeitę esminės savo funkcijos, priskirti kariuomenės reikmėms.

Atkurtų Karinių oro (KOP) pajėgų 20-mečio proga 2012 m. buvo išleistas leidinys „Komendanto rūmai”, kuriame apžvelgti XIX amžiaus pabaigos unikalaus, ir, ko gero, geriausiai išsilaikiusio Rytų Europoje fortifikacijos paminklo – Kauno tvirtovės – administraciniai pastatai, kuriuose dabar yra įsikūręs KOP štabas.

Nuo pat statybos pradžios šis pastatų ansamblis tenkino įvairių okupacinių kariuomenių reikmes. Čia lankėsi ir tarnavo ir legendinės Lietuvos asmenybės, ir pasaulyje gerai žinomi karvedžiai. Kol Kaunas turėjo laikinosios sostinės statusą, didžiąja statinių dalimi naudojosi Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė. Žinant, kokiems žmonėms teko čia lankytis, matant autentiškas ir didingas erdves, norisi, kad visi tautiečiai turėtų galimybę pamatyti ir pasidžiaugti unikaliu istoriniu paveldu. Deja, patekimas į šiuos pastatus nėra paprastas, todėl ir buvo sumanyta išleisti šį leidinį.

2014 m. išleistas papildytas leidinys.