Dagnė Beržaitė — Dostojevskio skaitiniai

pagal |

Dagnė Beržaitė — Dostojevskio skaitiniai

Studija sudaryta iš keturių dalių. Pirmoje dalyje „Biografinis ir literatūrinis kontekstas“ pasakojama Užrašų iš pogrindžio kūrimo is-torija, aptariami kai kurie rašant šią apysaką aktualūs Dostojevskio biografijos, jo kūrybos evoliucijos, to meto rusų literatūros situaci-jos klausimai. Antroje ir trečioje studijos dalyse, pavadintose taip pat kaip ir du Dostojevskio apysakos skyriai „Pogrindis“ ir „Apie šlapią sniegą“, analizuojamos pagrindinės jų idėjos ir poetika. Paskutinėje dalyje „Vertimai“ pateikiami dviejų iki šiol lietuvių kalba nežinomų Dostojevskio fragmentų „Maša guli ant stalo“ ir „Socializmas ir krikš-čionybė“ vertimai. Šie nebaigti rašytojo tekstai, parašyti tuo pačiu metu kaip ir Užrašai iš pogrindžio, ne tik dar vieni Užrašų iš pogrin­džio komentarai, bet ir Dostojevskio filosofinės kūrybos įvadas.