Audronė Jakaitienė & Rimantas Želvys & Saulė Raižienė & Rita Dukynaitė & Dovilė Stumbrienė & Jogaila Vaitekaitis & Laura Ringienė & Julius Žilinskas & Antanas Žilinskas — (Ne)išmatuojamas švietimo efektyvumas ir našumas

pagal |

Audronė Jakaitienė & Rimantas Želvys & Saulė Raižienė & Rita Dukynaitė & Dovilė Stumbrienė & Jogaila Vaitekaitis & Laura Ringienė & Julius Žilinskas & Antanas Žilinskas — (Ne)išmatuojamas švietimo efektyvumas ir našumas

Monografijoje analizuojama, ar yra išmatuojamas švietimo efektyvumas ir našumas. Parodoma, jog remiantis ekonomine paradigma iš tiesų galima išmatuoti / įvertinti švietimo efektyvumą ir našumą˛ tam tikru lygmeniu, tačiau ekonominė paradigma neapima švietimo plačiąja prasme ir yra kitos švietimo dimensijos, kurios itin svarbios, bet sunkiai matuotinos. Monografiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje, edukologinėje, dalyje aptariami ir įvairių paradigmų kontekste išdiskutuojami efektyvumo ir našumo apibrėžimai. Apžvelgiami švietimo modeliai, itin populiarėjantys tarptautiniai didelės apimties pasiekimų tyrimai, kaip ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai, egzaminų rezultatai. Pateikiami susisteminti kitų mokslininkų tyrimai švietimo efektyvumo ir našumo vertinimo klausimais. Antroji monografijos dalis yra skirta autorių atliktiems empiriniams tyrimams švietimo efektyvumo ir našumo vertinimo tematika pristatyti.