Andrei Guliashki & Jean Sanitas & Rex Stout — Nuotykiniai užsienio rašytojų kūriniai

pagal |

Andrei Guliashki & Jean Sanitas & Rex Stout — Nuotykiniai užsienio rašytojų kūriniai

Serija: „Drąsiųjų keliai #92“.

ANDREJUS GULIAŠKIS, įžymus šiuolaikinis bulgarų rašytojas, gimė 1914 metais. Mokėsi Sofijoje, ankstyvoje jaunystėje įsijungė į revoliucinę kovą, o 1934 m. tapo komunistu.

Baigęs gimnaziją, Guliaškis tarnavo įvairiose įstaigose, gyveno daugelyje vietų, gerai pažino to meto Bulgarijos tikrovę ir pavaizdavo ją pirmuose savo romanuose. Vėliau parašė seriją romanų, ryškiai vaizduojančių kaimo gyvenimą: „MT stotis“, „Vedrovo kaimas“, „Auksinė Vilna“, „Vedrovas“.

Už visuomeninę veiklą ir nuopelnus bulgarų literatūrai Guliaškis apdovanotas aukščiausiuoju „Rugsėjo devintosios“ ordinu, dukart premijuotas Dimitrovo premija.

Rašytojas yra sukūręs ir nuotykinių apysakų. Lietuvių kalba išleistos dvi A. Guliaškio knygos „Avakumo Zachovo nuotykiai“ ir „Kontržvalgyba“.

ŽANAS SANITA (Jean Sanitas), pažangus prancūzų rašytojas, gimė 1927 m. Klermon-Ferane, kur vystosi ir jo romano „Ar jūs mėgstate Vagnerį?“ veiksmas.

Rašytojo jaunystė sutapo su ginkluota prancūzų liaudies kova prieš vokiškuosius okupantus. Šešiolikmetis jaunuolis aktyviai dalyvavo Pasipriešinimo judėjime kartu su tėvu ir vyresniuoju broliu Andre, kurie vėliau žuvo fašistų koncentracijos stovykloje. Žanui tik per stebuklą pavyko išsigelbėti.

Po karo Žanas Sanita, išbandęs daugelį profesijų, galutinai pasirenka žurnalistiką. Rašo noveles apie Pasipriešinimo kovą.

„Ar jūs mėgstate Vagnerį?“ – pirmasis Žano Sanita romanas. Vėliau jis parašė romaną „Dvi baltos rožės juodajam“ iš Lotynų Amerikos šalių gyvenimo. Jame rašytojas pasmerkia rasizmą. Ypač daug rašo apsakymų apie didvyriškus Pasipriešinimo kovotojų žygius.

REKSAS STAUTAS, vienas seniausių ir populiariausių detektyvo žanro atstovų Amerikoje, gimė 1886 metais. Tarnavo laivyne, paskui pakeitė daugybę profesijų. Rašyti pradėjo 1912 metais. Tačiau populiarumo susilaukė vėliau, tik 1934 metais, kai jo romanuose pasirodė seklys Niras Vulfas. Nuo to laiko Reksas Stautas parašė 44 romanus.