Alvydas Butkus — Lietuvių pravardžių atvirkštinis žodynas

pagal |

Alvydas Butkus — Lietuvių pravardžių atvirkštinis žodynas

Knygoje esančios lietuvių pravardės užrašytos kaimo vietovėse ir miesteliuose 1976-1990 m. Pravardės rinktos iš viso lietuvių kalbos ploto. Jų abėcėlinis žodynas paskelbtas 1995 m. drauge su monografija (žr. Butkus A. Lietuvių pravardės. Kaunas: Aesti, 1995. – 464. ISBN 9986-9034-3-2). Atvirkštinis pravardžių žodynas skirtas struktūriniam jų tyrinėjimui. Žodyno kompiuterinis rinkinys buvo pergrupuotas pagal antraštinių pirmųjų žodžių baigmenis, atsisakius motyvacijos aprašų, palikus tik užrašymo vietų sutrumpinimus, sugrupuotus pagal abėcėlę. Iš viso atvirkštiniame žodyne pateikiamos 14 605 skirtingos pravardės.

Most of the nicknames upon which this dictionary is based were collected in 1977–1990 from the entire territory in which the Lithuanian language is spoken, including Lithuanian villages in Latvia and Byelorussia. All these nicknames were included in a dictionary of Lithuanian nicknames (Butkus A. Lietuvių pravardės. Kaunas: Aesti, 1995. – 464 p. ISBN 9986-9034-3-2). Dictionary by alphabet is handy for other onomastics or semiotics researches, however, on purpose to analyse the nicknames by structure, the present inverse dictionary is necessary. Descriptions of motivation were crossed out and only locality where the written nicknames were from, left. Localities were assorted by alphabet. There are 14,605 different stems of the Lithuanian nicknames presented in this reverse dictionary.

(Visited 1 times, 1 visits today)