Aleksandra Marinina — Nutrauktos gijos (3)

pagal |

Aleksandra Marinina — Nutrauktos gijos (3)

Daktaras Sergejus Sablinas ir po daugelio metų lieka ištikimas savo principams —visi nusikaltimai privalo būti atskleisti ir nevalia dangstyti nusikaltėlių. Gindamas negalinčias apsiginti aukas — tiriamuosius ant skrodimų stalo ir beatodairiškai siekdamas tiesos, klastos neatpažįstantis Sablinas nejučia įsigyja pavojingų priešų.