Aldona Žemaitytė — Amžino įšalo žemėje

pagal |

Aldona Žemaitytė — Amžino įšalo žemėje

Ši knyga, išleista tolimais 1989 m., jau po straipsnių „Literatūroje ir mene“, „Pergalėje“ buvo viena pirmųjų tremtinių atsiminimų knygų. Viena iš pirmųjų, kurią tie, kieno giminės ir artimieji nukentėjo tada ar šiek tiek vėliau, rijome nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Kuri sukrėsdavo, spausdavo ašaras ir nuo kurios atsikeldavai virpėdamas.

(Visited 168 times, 1 visits today)