Aidas Marčėnas — Ištrupėjusios erdvės: devynių gyvenimų eilės

pagal |

Aidas Marčėnas — Ištrupėjusios erdvės: devynių gyvenimų eilės

Naujuose žinomo poeto eilėraščiuose skleidžiasi kasdien patiriami išgyvenimai, dabartinio pasaulio ir žmogaus būsenos, aktualūs apmąstymai. Knygoje išsiskiria „sankalbų“ ciklas, tęsiantis poeto pokalbį su mirusiais meno žmonėmis. Akivaizdi saiko ir tvarkos pozicija: visą rinkinį sudaro tik lakoniškosios tankos, tam tikra jų sistema.