Wolf Heckmann — Romelio karas Afrikoje

pagal |

Wolf Heckmann — Romelio karas Afrikoje

Knygoje patraukliai, išsamiai ir protarpiais šmaikštokai pasakojama apie Vokiečių Afrikos korpuso ir britų 8-osios armijos grumtynes Šiaurės Afrikoje 1941–1942 m. Aprašinėjami ne tik kovos veiksmai, bet ir stengiamasi objektyviai bei kritiškai įvertinti Romelio asmenybę.

Įvykiai dažnai pateikiami abiejų kariavusių šalių akimis, mat autorius remiasi savo gausiais pokalbiais su ano meto mūšių dalyviais – ir vokiečiais, ir britais. Įvairūs asmeninio pobūdžio išgyvenimai sumaniai įaudžiami į didžiuosius politinius bei strateginius Antrojo pasaulinio karo kontekstus. Rezultatas -– įtraukiantis istoriografijos ir reportažų mišinys, gyvai atskleidžiantis priešininkų veiksmus, planus, sėkmes ir pralaimėjimus, taip pat jaudinančius likimus ekstremaliomis dykumos karo sąlygomis.