Winston S. Churchill — Pakeliui į katastrofą

pagal |

Winston S. Churchill — Pakeliui į katastrofą

Serija: „The Second World War #1“.


Seras Winstonas S. Churchillis buvo vienas svarbiausių XX a. politinių lyderių, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas (1940–1945), iškalbingas laisvojo pasaulio balsas prieš nacių tironiją bei talentingas rašytojas.

1953 m. jam buvo ypatingi. Už aktyvią politinę veiklą W. Churchilliui suteiktas sero titulas, o už memuarus „Antrasis pasaulinis karas“ – Nobelio literatūros premija.

Pirmajame atsiminimų tome W. Churchillis rašo apie tarptautinę padėtį po 1919 m. Versalio taikos, A. Hitlerio kelią į valdžią, Londono bei Paryžiaus vyriausybių nuolaidžiavimą naciams.

1939 m. rugsėjį vokiečiams užpuolus Lenkiją, britai paskelbė A. Hitleriui karą. 1940 m. gegužę nenuilstantis W. Churchillis tapo Jungtinės Karalystės premjeru. Būtent jam buvo lemta „per kraują, sunkų triūsą ir ašaras“ vesti šalį į pergalę.

Lietuviškai bus išleisti keturi W. Churchillio „Antrojo pasaulinio karo“ tomai.
I tomas – „Pakeliui į katastrofą“
II tomas – „Vieni“
III tomas – „Didžioji sąjunga“
IV tomas – „Triumfas ir tragedija“

Iš anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas